BRONEERINGU TÜHISTAMINE / RESERVATION CANCELLATION

Broneeringu tühistamine ja saabumata jätmine

  • Broneeringu tühistamisel 3 päeva enne üritust kuni kella 15:00-ni, kantakse Teile raha tagasi, arvestades maha teenustasu 10€.
  • Broneeringu tühistamisel vähem kui 3 päeva enne üritust, kantakse Teile kuni 70% broneeringutasust tagasi. Juhul, kui klubi on spetsiaalselt Teie broneeringuga teinud lisakulutusi toitudele, siis arvestatakse nende kulutuste summad ka Teile tagasimakstavast summast maha.
  • Kui jätate kohale saabumata ilma eelnevalt ette teatamata, siis raha tagasi ei kanta.

 

Reservation Cancellation Policy

  • For cancellations occurring 3 days or more before the event, full refund is granted minus a service fee 10€.
  • For cancellations occurring less than 3 days before the event, 70% of reservation fee will be granted. If club has done special spedings with you reservation, then these spendings will be taken off form you reservation fee.
  • If you don´t redeem you reservation and you don´t announce us, then the refund won´t be granted.