KLIENDIKAART / CLIENT CARD

Kliendikaardi väljastamise kord:

KLUBI JUHTKONNAL ON ÕIGUS KAARDI VÄLJASTAMISEST KEELDUDA SEDA PÕHJENDAMATA

Kliendikaardi kasutamise reeglid:


General conditions for granting the Client Card:

CLUB MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO REJECT THIS CARD APPLICATION WITHOUT EXPLANATION

General conditions for using the Client Card:

 

KAARDI TAOTLUSE VORM / CLIENT CARD APPLICATION FORM

Sugu / Gender* mees naine

Kinnitan, et olen tutvunud Venus Club reeglitega ning luban käesolevaid andmeid kasutada ainult klubil Venus Club mulle informatsiooni edastamiseks. Minu esitatud andmed on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamiseks kolmandatele isikutele. / I confirm that I am aware of Venus Club`s rules, and I allow this data to be used only for Club `Venus Club` to send me information. My information is not disclosed to any third parties.