KLUBI REEGLID

Palun tutvuge alljärgnevate eeskirjadega, et Teie ööklubis veedetud aeg oleks meelelahutuslik ja nauditav.

1. Ööklubi on avatud suveperioodil 7 päeva nädalas: P-N 23:00 – 04:00 ja R – L 23:00 – 05:00. Talveperioodil 6 päeva nädalas: T-N ja P 23:00 – 04:00 ning R – L 23:00 – 05:00.
Klubi juhtkonnal on õigus muuta klubi lahtiolekuaegu.
2. Klubisse pääsevad kõik vähemalt 21-aastased isikud, kes on selleks omandanud vastava Klubikaardi või pääsme. Klubi töötajatel on õigus kontrollida vastava Klubikaardi või pääsme olemasolu ning Klubi külastaja vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Klubikaarti ei tohi edasi anda teistele isikutele, kopeerida või muuta. Klubikaart on Klubi omand ja kuulub tagastamisele Klubile.
Külastaja riietus peab olema kohane Klubis vaba aja veetmiseks. Spordiriided ja spordijalanõud on keelatud.
Külastaja poolt soetatud pääse Klubisse kaotab kehtivuse Klubist väljumisel.
3. Ööklubis on kasutusel videovalvesüsteem. Klubisse sisenemisel toimub isiklike asjade läbivaatus. Kontrollist keeldujaid klubisse ei lubata.
4. Klubi jätab endale õiguse otsustada, keda lubada ööklubisse ja keda mitte.

KÜLASTAJATEL ON KEELATUD
1. Siseneda Klubisse relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks Klubi külastajate ja töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergestisüttivad või mürkained või radioaktiivne materjal.
Klubi relvi hoiule ei võta.
2. Tuua Klubisse endaga kaasa alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või muid uimastava toimega vahendeid. Omada, tarvitada või müüa Klubi ruumes narkootilisi või psühhotroopseid aineid.
3. Tuua Klubi ruumidesse endaga kaasa loomi.
4. Siseneda Klubi ruumidesse üleriietes.
5. Pildistada või filmida ilma vastava eriloata.
6. Ööklubis on suitsetamine keelatud. Suitsetada võib ainult selleks ettenähtud ruumides.

ÜLDREEGLID
1. Klubi töötajatel on õigus keelduda teenindamast isikuid, kes on kehtestatud vanusepiirist nooremad või kes on liigses joobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või ei sobi Klubisse riietuse poolest.
2. Külastaja, kes lõhub või rikub Klubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
3. Sisekorra reeglite rikkumise korda saatnud külastajale võivad Klubi töötajad teha korralduse Klubist lahkumiseks või lõpetada vastava külastaja klubiliikme staatuse ning tunnistada tema Klubikaart kehtetuks. Selline põhjendatud korraldus on külastajale kohustuslik.
4. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid vastutavale Klubi töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses on lõplik ning täitmiseks kohustuslik. Klubi vastutav töötaja lähtub oma otsuste tegemisel käesolevas sisekorras sätestatust ning Klubi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Sellest tulenevalt jätab Klubi endale õiguse kehtestada Klubi keeld külastajale, kes ei allu Klubi sisekorrale.
5. Klubi ei vastuta Klubi ruumides järelvalveta asjade eest.
6. Klubi ei vastuta riietehoidu antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest. Garderoobi numbri kaotamise eest on ettenähtud hüvitis 7 eurot. Garderoobi jäetud või kaotatud esemetele saab järgi tulla tööpäeviti 10:00-17:00 või klubi lahtioleku aegadel.
7. Klubi Venus Club jätab endale õiguse igal ajal antud eeskirju täiendada või muuta.

Sisekorra eeskirjad on kinnitatud 14.08.2014 Venusclub OÜ juhatuse poolt.